JOR 2001/216, Rechtbank Maastricht 30-12-1999, , 45509/1999

Inhoudsindicatie

Internationaal privaatrecht, Faillissementspauliana, Curator niet gebonden aan forumkeuzebeding, Bevoegdheid van curator om art. 42 Fw in te roepen is een zelfstandige, enkel de curator toekomende bevoegdheid, EEX in casu niet toepasselijk, Art. 126 lid 13 Rv evenmin toepasselijk

Samenvatting

Het hof oordeelt dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de curator in diens hoedanigheid niet is gebonden aan het in de overeenkomst opgenomen forumkeuzebeding, nu de curator op grond van art. 42 Fw de nietigheid van de gestelde paulianeuze overeenkomst heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht