JOR 2002/166, Rechtbank Maastricht 06-06-2002, , HA ZA 01-897 (met annotatie van K. Frielink)

Inhoudsindicatie

Zorgplicht bank bij uitvoering aankooporder van niet professionele belegger, Bank dient erop toe te zien dat het beschikbare positieve saldo van cliënt de aankoopsom dekt en moet desnoods een koerslimiet aangeven

Samenvatting

Wanneer een aankooporder is geplaatst voor een bepaald aantal aandelen met de toevoeging “bestens”, brengt de uit art. 28 lid 2 NR voor een effecteninstelling voortvloeiende zorgplicht met zich dat die instelling bij het uitvoeren van die order in het oog dient te houden tot welk bedrag de order zonder debetstand kan worden uitgevoerd, gezien het…

Verder lezen