JOR 2003/113, Klachtencommissie DSI 22-11-2002, , 198

Inhoudsindicatie

Geen misleiding bij aangaan van lease-overeenkomsten ten aanzien van waarde van betreffende aandelen, Hoewel door bank verschafte informatie oud was, is onder gegeven omstandigheden geen sprake van misleiding

Samenvatting

Klager stelt dat verweerder hem bij het aangaan van de beide lease-overeenkomsten heeft misleid. Hoewel het te betreuren is dat verweerder informatie heeft verschaft op basis van koersen die ruim drie weken oud waren, kan niet met vrucht worden gesteld dat verweerder klager ten aanzien van de te verwachten opbrengst heeft misleid.

Dat verweerder redelijkerwijze reeds…

Verder lezen