JOR 2003/120, Rechtbank Maastricht 14-11-2002, , HA ZA 02.428

Inhoudsindicatie

Verrekening, USZO is – na uitspreken van schuldsaneringsregeling van ex-militair – niet bevoegd tot verrekening van haar vordering op de saniet met de maandelijkse uitkeringen aan de saniet op grond van de Uitkeringswet, Toepasselijkheid art. 53 lid 1 en 307 lid 1 Fw

Samenvatting

Art. 307 lid 1 Fw bepaalt dat hij die zowel schuldenaar als schuldeiser is van een persoon ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, zijn schuld met zijn vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, slechts kan verrekenen…

Verder lezen
Terug naar overzicht