JOR 2003/241, Hoge Raad 's-Gravenhage 26-08-2003, , R03/053HR

Inhoudsindicatie

Faillietverklaring op verzoek van PVK, Voor uitoefening van deze bevoegdheid door PVK is eventuele vergunning verzekeraar niet van belang, Kwalificatie als verzekeraar in de zin van art. 1 lid 1, sub h, Wtv, Burgerlijke rechter niet gehouden terzake oordeel bestuursrechter af te wachten, Vervolg op Hof Arnhem 22 april 2003, «JOR» 2003/213

Samenvatting

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van art. 169 Wtv en uit het stelsel van de Wtv volgt dat de PVK bevoegd is het faillissement van

Verder lezen
Terug naar overzicht