JOR 2003/48, CRvB 04-12-2002, , 00/946 WW

Inhoudsindicatie

Beleid van Uwv dat bij surseance van betaling geen verplichting bestaat om in te staan voor de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, vindt geen steun in de wet

Samenvatting

De wetgever heeft in art. 61 lid 1 WW tot uitdrukking willen brengen dat een werkgever wiens betalingsmoeilijkheden formeel zijn vastgesteld door de faillietverklaring of de verlening van surseance van betaling, verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Voor de wetgever is daarbij de juridische kwalificatie van de toestand waarin de werkgever verkeert en niet de…

Verder lezen
Terug naar overzicht