JOR 2003/68, Commissie van Beroep DSI 27-01-2003, , 67

Inhoudsindicatie

Zorgplicht bank jegens belegger, Eigen deskundigheid belegger, Bank die effectentransacties toestaat resp. posities in stand laat zonder voldoende financiële dekking, handelt i.s.m. art. 28 leden 2 en 3 NR 1999 en is in beginsel aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende verlies van belegger, Terughoudende toepassing van art. 6:101 lid 1 BW, Causale verband tussen fout bank en schade belegger verbroken, doordat belegger geen bezwaar heeft gemaakt tegen handelen van bank noch maatregelen heeft genomen om daaraan een einde te maken

Verder lezen