JOR 2003/68, Commissie van Beroep DSI 27-01-2003, , 67

Inhoudsindicatie

Zorgplicht bank jegens belegger, Eigen deskundigheid belegger, Bank die effectentransacties toestaat resp. posities in stand laat zonder voldoende financiële dekking, handelt i.s.m. art. 28 leden 2 en 3 NR 1999 en is in beginsel aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende verlies van belegger, Terughoudende toepassing van art. 6:101 lid 1 BW, Causale verband tussen fout bank en schade belegger verbroken, doordat belegger geen bezwaar heeft gemaakt tegen handelen van bank noch maatregelen heeft genomen om daaraan een einde te maken