JOR 2003/91, Tuchtcommissie DSI 01-01-2003, , TCD-05

Inhoudsindicatie

Handelen door beleggingsadviseur in strijd met Gedragscode DSI, Opgelegde maatregel door Tuchtcommissie: berisping

Samenvatting

Verweerder, een beleggingsadviseur, heeft zich schuldig gemaakt aan overtredingen van de Gedragscode van DSI. DSI heeft verzocht verweerder een schorsing op te leggen.

Voor de Tuchtcommissie zijn er geen gronden aan te nemen dat de klacht van DSI niet gegrond zou zijn. Bij de bepaling van een maatregel dient de Tuchtcommissie rekening te houden met de consequenties die de handelwijze van verweerder reeds voor hem hebben gehad. De Tuchtcommissie…

Verder lezen