JOR 2004/141, Klachtencommissie DSI 19-04-2004, , 02-394 (met annotatie van F.M.A. ’t Hart)

Inhoudsindicatie

Effectenlease-overeenkomst, Beroep op saldobewakingsplicht, Eigen schuld belegger

Samenvatting

Uit de aard van de effectenlease-constructie zoals die is aangeboden vloeit voort dat klager in belangrijke mate kon beoordelen of die constructie geschikt was om aan zijn beleggingsoogmerk te voldoen. Het bedrag waarvoor in effecten werd geïnvesteerd, de aard van die effecten en de duur van de investering, waren voor klager op voorhand zichtbaar.

Dat neemt niet weg dat verweerder zich tenminste rekenschap behoorde te geven van de vraag of klager naar redelijke verwachting over…

Verder lezen