JOR 2004/183, Rechtbank Leeuwarden 12-05-2004, , HA ZA 02-771

Inhoudsindicatie

Pandrecht op vorderingen uit koopovereenkomst, Geen benadeling schuldeisers ex art. 42 jo. 47 Fw door sluiten van sale and operational lease back-overeenkomst, Ook indien failliete vennootschap de eigendom van de roerende zaak zou hebben verkregen, had de lessor de haar toekomende rechten en bevoegdheden als pandhouder tegenover de boedel ten volle hebben kunnen uitoefenen, Beschikkingsbevoegdheid voorwaardelijk eigenaar

Samenvatting

Wanneer door de koper van een roerende zaak, die nog niet door hem is verkregen, een pandrecht is gevestigd op alle rechten uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht