JOR 2004/228, Rechtbank Leeuwarden 23-06-2004, , HA ZA 02-716 (met annotatie van G.J.C. Rensen)

Inhoudsindicatie

Vereniging, Meervoudig lidmaatschap, Meervoudig stemrecht slechts mogelijk indien uitdrukkelijk in statuten vastgelegd, Vernietiging besluit omdat lid teveel stemmen uitbracht, Ongeoorloofde beperking van opzeggingsmogelijkheid van lidmaatschap, Vrijheid van uittreding, Moment van beëindiging lidmaatschap

Samenvatting

Bij de beoordeling van de vraag hoeveel stemmen het lid kon uitbrengen stelt de rechtbank voorop dat een dubbel (of drie-, vier- of vijfvoudig) lidmaatschap van één en dezelfde vereniging niet mogelijk is. Dit laat onverlet dat ingevolge art. 2:38 lid 1 BW…

Verder lezen
Terug naar overzicht