JOR 2004/313, Rechtbank Leeuwarden 18-08-2004, , HA ZA 03-363 (met annotatie van A.J. Verdaas)

Inhoudsindicatie

Inning stil verpande vorderingen door curator zonder overleg met pandhouder, Geen sprake van onrechtmatig handelen curator, Redelijke termijn ex art. 58 Fw niet van toepassing, Curator maakt geen misbruik van bevoegdheid

Samenvatting

In het algemeen zou het in faillissementen goed gebruik moeten zijn dat banken en curatoren in een vroeg stadium van het faillissement in overleg met elkaar treden over (onder meer) de vraag of de bank gebruik wenst te maken van haar bevoegdheid om aan haar stil verpande vorderingen te innen alvorens tot inning door de…

Verder lezen
Terug naar overzicht