JOR 2004/49, Klachtencommissie DSI 18-12-2003, , 03-198

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid klacht, Commissie kan ingevolge art. 7.2 Reglement DSI niet oordelen over feiten die hebben plaatsgevonden in de periode voorafgaande aan het tijdstip waarop meer dan een jaar is verstreken tussen het tijdstip waarop belanghebbende van de feiten kennis heeft genomen, of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, en het tijdstip waarop de klacht aan de Deelnemer is voorgelegd tegen wie de klacht is gericht

Samenvatting

Ingevolge art. 7.2 van het Reglement ziet de Klachtencommissie af van het in behandeling nemen van een…

Verder lezen