JOR 2005/191, Rechtbank Maastricht 15-06-2005, , HA ZA 04-574

Inhoudsindicatie

Rekening-courantovereenkomst, Bank voert betalingsinstructies beschikkingsonbevoegde uit, Bank niet aansprakelijk, nu niet tijdig is geprotesteerd

Samenvatting

Art. 12 van de algemene bankvoorwaarden bepaalt dat de cliënt de rekeningafschriften moet controleren en vergissingen of fouten zo spoedig mogelijk moet doorgeven aan de bank. Art. 13 bepaalt dat de rekeningafschriften gelden als te zijn goedgekeurd, indien niet binnen twaalf maanden door de cliënt is geprotesteerd. Deze artikelen, die aansluiten bij het bepaalde in art. 6:140 lid 3 BW jo. …

Verder lezen