JOR 2005/223, Rechtbank Maastricht 25-05-2005, , 96845/HA ZA 04-1088 (met annotatie van A.J. Verdaas)

Inhoudsindicatie

Beroep pandhouder op verkrijging van eigendom onder bijzondere titel, Vermenging, Pandrecht herleeft niet indien eigendomsoverdracht op grond van pauliana met terugwerkende kracht wordt vernietigd

Samenvatting

Eiser in conventie tevens gedaagde in reconventie heeft ter zake van de beweerdelijke eigendomsoverdracht aan hem niet meer gesteld dan dat de auto op 3 februari 2004 aan hem in eigendom is overgedragen. Gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie heeft die stelling niet bestreden, zodat in beginsel ervan uit dient te worden gegaan dat de auto aan eiser in eigendom…

Verder lezen
Terug naar overzicht