JOR 2005/224, Rechtbank Maastricht 15-06-2005, , 95369/HA ZA 04-904

Inhoudsindicatie

Faillissementspauliana, Gevolgen vernietiging koopovereenkomst, Vraag voor welk bedrag de boedel is gebaat ex art. 51 lid 3 Fw, Uitleg dadingsovereenkomst

Samenvatting

Partijen twisten over de vraag of de vordering van eiseres die ontstaan is naar aanleiding van de vernietiging van de koopovereenkomst door de curator aangemerkt dient te worden als een boedelschuld of als een concurrente vordering.

Art. 51 lid 3 Fw bepaalt dat het door de schuldenaar uit hoofde van de vernietigde rechtshandeling ontvangene of de waarde daarvan, door de curator wordt teruggegeven…

Verder lezen
Terug naar overzicht