JOR 2005/25, Rechtbank Maastricht 05-10-2004, , HA RK 04-24, HA RK 04-30 (met annotatie van M.P. Nieuwe Weme)

Inhoudsindicatie

Ontslag stichtingsbestuurders ex art. 2:298 BW door rechtbank, Verdere samenwerking als bestuurders is niet meer mogelijk

Samenvatting

Partijen zijn het erover eens dat verdere samenwerking als bestuurders van de stichting niet meer mogelijk is en dat het belang van de stichting voorop dient te staan, zodat haar continuïteit dient te worden gewaarborgd. Het is derhalve van belang dat diegene van partijen als bestuurder van de stichting de onderneming verder exploiteert die daartoe, gebaseerd op bedrijfseconomische overwegingen, het beste in staat is.

Verder lezen
Terug naar overzicht