JOR 2006/226, Rechtbank Maastricht 11-07-2006, AY3856, HA RK 06-34

Inhoudsindicatie

Recht op inzage in de niet-openbare verslagen van curator, Appellant is niet aan te merken als crediteur van failliete vennootschappen en de gronden ter onderbouwing van zijn verzoek hebben geen van alle betrekking op beheer van de boedel, Verwijzing naar HR 21 januari 2005, «JOR» 2005/105, m.nt. Abendroth

Samenvatting

Uit de jurisprudentie van laatstelijk HR 21 januari 2005, «JOR» 2005/105, m.nt. Abendroth, NJ 2005, 249, volgt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht