JOR 2006/248, Rechtbank Leeuwarden 28-04-2006, , 75200/KG ZA 06-79 (met annotatie van W.J.M. van Andel)

Inhoudsindicatie

Faillissement en wederkerige overeenkomst, Curator vordert veroordeling gedaagde tot nakoming van verplichtingen uit koopovereenkomst

Samenvatting

De curator vordert dat gedaagde wordt veroordeeld zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst na te komen en volledig mee te werken aan een nog tot stand te brengen overeenkomst van overname van de huur van het pand c.q. indeplaatsstelling.

Zowel in de situatie dat de overeenkomst vóór de dag van de faillietverklaring al tot stand was gekomen, alsook in de situatie dat de overeenkomst (pas) op de dag…

Verder lezen
Terug naar overzicht