JOR 2006/34, Rechtbank Leeuwarden 14-12-2005, AU8036, KG ZA 05-318 (met annotatie van G.J.C Rensen)

Inhoudsindicatie

Vereniging, Statutaire vermindering aantal leden ledenraad, Overgangsregeling, Onjuist samengestelde ledenraad kan rechtsgeldige besluiten nemen, Bindende voordracht, Elementaire beginselen van verenigingsrecht

Samenvatting

Hoewel de ledenraad op onjuiste wijze is samengesteld, betekent dit nog niet automatisch dat de betreffende door de ledenraad genomen en/of te nemen besluiten niet rechtsgeldig zijn. Voldoende is dat gedaagde (de vereniging) het democratisch tekort waarmee de overgangsregeling was behept, binnen een acceptabele termijn heeft gerepareerd met het uitschrijven van de algemene ledenvergadering voor 19 december…

Verder lezen
Terug naar overzicht