JOR 2007/235, Rechtbank Maastricht 29-08-2007, BB2611, HA ZA 06-801

Inhoudsindicatie

Volstorting van aandelen, Gestorte bedrag heeft niet daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap gestaan, Bedrag was niet afkomstig van bronnen buiten vennootschap, Kasrondje

Samenvatting

Vooropgesteld wordt dat voor een geldige storting op het bij oprichting geplaatste aandelenkapitaal als bedoeld in art. 2:178 lid 2 BW is vereist dat het kapitaal van buiten de vennootschap staande bronnen afkomstig is. Het mag dus niet zo zijn dat de vennootschap haar oprichtingskapitaal geheel of gedeeltelijk zelf moet financieren. Wie zaken doet met een kapitaalvennootschap moet er…

Verder lezen
Terug naar overzicht