JOR 2008/184, Rechtbank Maastricht 16-04-2008, BD1301, 121808/HA ZA 07-711 (met annotatie van A.J. Verdaas)

Inhoudsindicatie

Schadeverzekering, Pandrecht op schade-uitkering, Verrekeningsbevoegdheid verzekeringstussenpersoon, Art. 7:936 lid 6 BW geldt ook indien pandrecht nog niet openbaar is gemaakt

Samenvatting

In art. 7:936 lid 1 t/m 3 BW wordt zeker gesteld dat de verzekeringsuitkering pas aan de begunstigde wordt uitbetaald nadat de tussenpersoon in de gelegenheid is geweest om door hem (ingevolge het zogenaamde delcrederebeding) als eigen verplichting aan de verzekeraar betaalde premies van de betreffende verzekering die nog niet door de verzekerde zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht