JOR 2008/244, Rechtbank Leeuwarden 11-06-2008, BD4708, HA ZA 06-386

Inhoudsindicatie

Verrekening door bank in het zicht van faillissement, Schuldoverneming ex art. 54 Fw, Verwijzing naar HR 19 november 2004, «JOR» 2005/19, m.nt. Steneker, In casu geen rechtstreekse betaling aan bank, Goede trouw ex art. 54 Fw

Samenvatting

Aan de orde is of de curator zich terecht beroept op art. 54 Fw oftewel of de bank bevoegd was tot verrekening. De rechtbank stelt voorop dat, wil de vordering van de curator kans van slagen hebben, a) …

Verder lezen
Terug naar overzicht