JOR 2008/6, Rechtbank Maastricht 05-09-2007, BB3201, HA ZA 06-148

Inhoudsindicatie

Vof, Vertegenwoordigings(on)bevoegdheid vennoten, Geen doeloverschrijding

Samenvatting

X vordert allereerst betaling van openstaande facturen voor in opdracht van de vof verrichte diensten als boekhouder. Y moet, als vennoot van de (inmiddels ontbonden) vof, hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de schuld aan X.

X vordert voorts betaling van een bedrag wegens aan de vof verstrekte en niet afgeloste geldleningen. Y heeft zich op het standpunt gesteld dat de vof noch hijzelf jegens X worden gebonden door de desbetreffende overeenkomsten, omdat zij door…

Verder lezen
Terug naar overzicht