JOR 2008/7, Rechtbank Leeuwarden 31-10-2007, BB6998, HA ZA 06-79 (met annotatie van Steef M. Bartman)

Inhoudsindicatie

Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang, Toepassing materiële toets (Bruil-criterium), Uitdrukkelijk besluit van ava tot aanwijzing bijzondere vertegenwoordiger vereist, ook in geval van een eenpersoonsvennootschap waarbij de ava slechts uit één persoon bestaat en die persoon tevens bestuurder is van de vennootschap

Samenvatting

Het gaat in deze zaak om de vraag of Groen ten opzichte van de boedel aansprakelijk is voor de schade die de boedel lijdt, doordat een gedeelte van de vordering die Vamont BV op Groen had – na overdracht van de aandelen…

Verder lezen
Terug naar overzicht