JOR 2009/117, Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 09-01-2009, BG9267, KG ZA 08-1333 (met annotatie van R.I.V.F. Bertrams)

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid wegens ten onrechte inroepen bankgarantie, Bevoegdheid rechter gebaseerd op forumbeding in combinatie met zeer nauwe band tussen vorderingen, Verwijzing naar HvJ EG 11 oktober 2007, NJ 2008, 80

Samenvatting

Eiseres voert aan dat – verkort en zakelijk weergegeven – gedaagde sub 1 ten onrechte een beroep op de bankgarantie heeft gedaan omdat van de juistheid van een groot deel van de aannames uit het contract van 4 juni 2008 nog niet was gebleken. Er is derhalve sprake van een ongerechtvaardigde verrijking door gedaagde sub …

Verder lezen
Terug naar overzicht