JOR 2009/123, HvJ EG 02-10-2008, , C-372/07 (met annotatie van R.G.J. de Haan)

Inhoudsindicatie

Internationaal privaatrecht, Prejudiciële beslissing, Exclusieve bevoegdheid rechter, Geldigheid van besluiten, Werkingssfeer van art. 22 lid 2 EEX-Vo, Restrictieve uitleg, Rechtsvordering die niet direct verband houdt met betwiste geldigheid van besluiten van orgaan van vennootschap, valt niet onder art. 22 lid 2 EEX-Vo

Samenvatting

Voor de toepasselijkheid van art. 22 lid 2 EEX-Vo is niet voldoende dat een rechtsvordering op enigerlei wijze verband houdt met een besluit van een orgaan van een vennootschap. Indien alle geschillen…

Verder lezen
Terug naar overzicht