JOR 2009/150, Rechtbank Haarlem 04-03-2009, BH5025, HA ZA 08-103

Inhoudsindicatie

Onverschuldigde betaling, Rentebetalingen door failliet niet zonder rechtsgrond verricht, Ongerechtvaardigde verrijking, Onvoldoende verband met verarming gezamenlijke schuldeisers, Curator kan vordering uit ongerechtvaardigde verrijking slechts instellen namens gezamenlijke schuldeisers en niet namens beperkte groep van hen, Verwijzing naar HR 16 september 2005, NJ 2006/52, m.nt. SCJJK

Samenvatting

Voor een geslaagd beroep op onverschuldigde betaling dient sprake te zijn van een prestatie die zonder rechtsgrond is verricht. Vast is komen te staan dat failliet en gedaagde overeenkomsten van geldlening zijn aangegaan, waarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht