JOR 2009/151, Rechtbank Leeuwarden 04-03-2009, BH9979, HA ZA 08-254

Inhoudsindicatie

Schuldsanering, Faillissementspauliana, Wetenschap van benadeling, Affectieve relatie tussen zus sursiet en bestuurder van degene waarmee sursiet rechtshandeling verrichtte, levert geen bewijsvermoeden van wetenschap van benadeling aan beide zijden op

Samenvatting

De rechtbank overweegt ten aanzien van de wetenschap van benadeling als volgt. Het betreft een rechtshandeling anders dan om niet, zodat tevens beoordeeld moet worden of de wetenschap van benadeling bij gedaagde aanwezig was ten tijde van het verrichten van de rechtshandeling. De bewindvoerder heeft gesteld dat de wetenschap van benadeling in casu wordt vermoed aan beide…

Verder lezen
Terug naar overzicht