JOR 2009/172, Hoge Raad 's-Gravenhage 19-12-2008, BG1117, C07/071HR

Inhoudsindicatie

Curator in faillissement moedermaatschappij bevoegd aan onder zijn beheer vallende aandelen in dochtermaatschappij verbonden rechten uit te oefenen, Verwijzing naar HR 19 mei 1999, NJ 1999, 670, Faillissementspauliana, Vernietiging samenhangend geheel van rechtshandelingen

Samenvatting

Het onderdeel klaagt in de kern dat het hof heeft miskend dat de curator in het faillissement van een vennootschap niet de zeggenschapsrechten kan uitoefenen die zijn verbonden aan de aandelen die deze vennootschap houdt. Het onderdeel is tevergeefs voorgesteld. Aangenomen moet worden dat de curator in het faillissement van de moedermaatschappij op…

Verder lezen
Terug naar overzicht