JOR 2009/187, Rechtbank Leeuwarden 15-04-2009, BI3631, KG ZA 09-60 (met annotatie van T.S. Jansen)

Inhoudsindicatie

Recht op informatie over vennootschap, Recht op informatie komt toe aan aandeelhouders gezamenlijk (ava) en in beginsel niet aan individuele aandeelhouders, Vordering van aandeelhouder tot verstrekken van informatie afgewezen

Samenvatting

De voorzieningenrechter stelt vast dat aandeelhouders DZ Software c.s. (houders van 40% van de aandelen) diverse rechtsgronden hebben aangevoerd voor de informatieplicht van de vennootschap Pars Pro Toto c.s. De aandeelhouders miskennen echter dat het recht op informatie in beginsel niet aan de individuele aandeelhouder toekomt, maar aan de ava…

Verder lezen
Terug naar overzicht