JOR 2009/243, Rechtbank Leeuwarden 20-05-2009, BI5232, HA ZA 08-847

Inhoudsindicatie

Verrekening, Advocaat niet bevoegd tot verrekening declaraties met gelden op derdenrekening van zijn kantoor, Volmacht tot betaling gelden op derdenrekening aan kantoor teneinde te verrekenen eindigt in geval van faillissement volmachtgever

Samenvatting

Inhoudelijk bezien betreft de kern van het geschil de vraag of gedaagde in conventie sub 2 zich jegens de bank (eiseres in conventie sub 2) (en, naar tussen partijen niet in geschil is, daarmee jegens eisers in conventie) voor een bedrag van € 30.347,03 op verrekening kan beroepen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht