JOR 2009/316, Rechtbank Leeuwarden 14-10-2009, BK0226, KG ZA 09-290 (met annotatie van M. Holtzer)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschap, Fusie door activa-passivatransactie, Voor definitie “onderneming” in de zin van art. 1 lid 1 sub c WOR is bepalend dat er samenwerkingsverband is dat in de maatschappij als zelfstandige eenheid optreedt, Onderneming blijft in casu na overname als onderneming bestaan, Ook aan onderneming verbonden OR blijft derhalve bestaan

Samenvatting

Vooropgesteld moet worden dat uit de parlementaire geschiedenis van de WOR volgt dat uitgangspunt van de WOR is dat de onderneming en de ondernemingsraad een ongedeelde eenheid vormen. De vraag die tegen die…

Verder lezen
Terug naar overzicht