JOR 2009/330, Kantonrechter Haarlem 30-09-2009, BK0359, CV EXPL 08-11159

Inhoudsindicatie

Effectenlease, Rechtsgeldige vernietiging overeenkomst wegens ontbreken toestemming echtgenote, WCAM-overeenkomst staat beroep op vernietiging niet in de weg

Samenvatting

Gedaagde heeft met Dexia een effectenlease-overeenkomst gesloten. Op 25 december 2005 heeft gedaagde het Acceptatieformulier Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-regeling ondertekend. De effectenlease-overeenkomst is geëindigd. Dexia heeft haar vordering op gedaagde aan Varde geleverd door akte van cessie en mededeling aan gedaagde.

Varde vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van € 17.358,26. Zij baseert haar vordering op de tussen…

Verder lezen