JOR 2009/93, Hoge Raad 's-Gravenhage 19-12-2008, BG1816, C07/137 HR (met annotatie van Mr. L. Timmerman)

Inhoudsindicatie

Executoriaal beslag ten laste van echtgenoot op onroerende zaken die deel uitmaken van huwelijksgemeenschap, Verwijzing naar HR 30 maart 2001, «JOR» 2001/104, m.nt. Van Hemel

Samenvatting

Ook voor een executoriaal beslag als het onderhavige geldt hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 30 maart 2001, «JOR» 2001/104, m.nt. Van Hemel (LISV/B) heeft overwogen ten aanzien van het daar aan de orde zijnde conservatoir beslag, te weten: “Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht