JOR 2009/94, Hoge Raad 's-Gravenhage 19-12-2008, BG3573, 07/11447 (met annotatie van prof. mr P.M. Veder)

Inhoudsindicatie

Internationaal privaatrecht, Territorialiteitsbeginsel staat niet in de weg aan uitoefening door curator in faillissement buitenlandse vennootschap van stemrechten op aandelen Nederlandse vennootschap die in boedel buitenlandse vennootschap vallen, Verwijzing naar HR 31 mei 1996, «JOR» 1996/75, m.nt. Veder en HR 24 oktober 1997, «JOR» 1997/146, m.nt. Verhagen

Samenvatting

Het onderdeel is gegrond voor zover het zich keert tegen de opvatting van het hof dat het oordeel dat Rebgun als curator bevoegd is tot het uitoefenen…

Verder lezen
Terug naar overzicht