JOR 2010/138, Rechtbank Haarlem 13-01-2010, BK9847, HA ZA 09-727 (met annotatie van R.I.V.F. Bertrams)

Inhoudsindicatie

Uit geldleningovereenkomst vloeit voort dat sprake is van verbondenheid voor gelijke delen en niet hoofdelijk, Geen toestemming echtgenote vereist ex art. 1:88 BW voor geldleningsovereenkomst, Verwijzing naar HR 29 november 2002, «JOR» 2003/1, m.nt. Verdaas

Samenvatting

Gedaagden hebben aangevoerd dat ten aanzien van gedaagde sub 1 de overeenkomsten van geldlening wegens het ontbreken van toestemming ingevolge art. 1:88 BW rechtsgeldig door zijn voormalig echtgenote zijn vernietigd. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. Gedaagden zijn tezamen…

Verder lezen
Terug naar overzicht