JOR 2010/151, Rechtbank Leeuwarden 24-03-2010, BL9763, HA ZA 09-439

Inhoudsindicatie

Kerkgenootschap, College van kerkrentmeesters is een orgaan van het kerkgenootschap en bezit derhalve geen rechtspersoonlijkheid.

Samenvatting

De bevoegdheid om als partij in een burgerlijk geding op te treden komt in beginsel alleen toe aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Op grond van art. 2:2 lid 1 BW bezitten kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, rechtspersoonlijkheid. De PKN-gemeente Tjerkwerd/Dedgum kan derhalve als rechtspersoon worden aangemerkt. Ook de diaconie van de gemeente bezit rechtspersoonlijkheid. Wat betreft de…

Verder lezen
Terug naar overzicht