JOR 2010/194, Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 06-05-2010, , 91 (met annotatie van F.M.A. ’t Hart)

Inhoudsindicatie

Vermogensbeheer, Schending waarschuwingsplicht, Bindend advies: schadevergoeding

Samenvatting

Consumenten hebben op 14 december 2006 een overeenkomst van vermogensbeheer met Aangeslotene gesloten. In deze overeenkomst is bepaald dat Aangeslotene bij de uitvoering daarvan gebruik maakt van de diensten van bankinstelling X. Consumenten hebben Gemachtigde aangewezen als degene die bevoegd was over de bij X geopende rekening te beschikken.

De klacht komt er op neer dat Aangeslotene op drie punten is tekortgeschoten.

Het was Aangeslotene ten tijde van het sluiten van de beheersovereenkomst bekend dat het in beheer…

Verder lezen