JOR 2010/23, HvJ EG 01-07-2009, , T-81/07, T-82/07, T-83/07 (met annotatie van J.F. de Groot)

Inhoudsindicatie

Staatssteun door Nederlandse Staat, Herstructureringssteun en reddingslening, Onverenigbaarheid met gemeenschappelijke markt, Gevolgen faillissement begunstigde voor terugvordering staatssteun

Samenvatting

Onverenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt van de aangemelde herstructureringssteun:

Wat de gegrondheid van de beoordeling van de Commissie in de bestreden beschikking op het punt van de vervalsing van de mededinging en de ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer betreft, moet worden onderzocht of de betrokken steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden of dat zij de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen. Dienaangaande volgt uit de rechtspraak…

Verder lezen
Terug naar overzicht