JOR 2010/248, Rechtbank Rotterdam 06-01-2009, BL1861, F 92/447, F 92/448, F 93/313

Inhoudsindicatie

Afgewezen verzoek schuldeisers tot ontslag curator, Ontvankelijkheid, Samenhang met Hof ’s-Gravenhage 20 september 2007, «JOR» 2008/134

Samenvatting

Verzoekster is schuldeiser van gefailleerden en behoort dus tot de groep van personen die op grond van art. 73 Fw het ontslag van de curator kan verzoeken. Er doet zich in deze zaak de complicatie voor dat verzoekster niet alleen schuldeiser is, maar ook gedaagde in de bodemprocedure. Uitgangspunt dient te zijn dat de enkele omstandigheid dat een partij zowel schuldeiser als schuldenaar is…

Verder lezen
Terug naar overzicht