JOR 2010/264, Rechtbank Haarlem 28-07-2010, BN2787, HA ZA 06-420 (met annotatie van S.M. Bartman)

Inhoudsindicatie

Art. 403-verklaring, Materiële reikwijdte van 403-verklaring, Preferentie van loonvordering op dochtervennootschap is niet jegens boedel moedervennootschap inroepbaar op grond van een 403-verklaring, Preferentie volgt slechts uit de wet en kan niet ontstaan door een 403-verklaring

Samenvatting

In het faillissement van de BV (dochtervennootschap) is de door eiser ingediende loonvordering erkend als preferente vordering. In het faillissement van de NV (moedervennootschap) is de ingediende vordering weliswaar erkend, maar de preferentie is door de curatoren betwist.

Verder lezen
Terug naar overzicht