JOR 2010/348, Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening 14-10-2010, , 390-L70021 (met annotatie van C.W.M. Lieverse)

Inhoudsindicatie

Beleggingsverzekering, Belegger betwist ontvangst polisvoorwaarden, Verzekeraar heeft niet tijdig meegedeeld dat aan verzekering hoge kosten zijn verbonden, Ken-uw-cliënt verplichting, Schadevergoedingsplicht

Samenvatting

Belanghebbenden zijn bij de verzekeraar een drietal verzekeringen aangegaan waaronder een beleggingsverzekering. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft in haar tussenbeslissing onbestreden vastgesteld dat de klacht van belanghebbenden naar de kern genomen erop neerkomt dat aan verzekering A hoge kosten zijn verbonden en dat deze pas na het aangaan van de verzekering en/of op een niet heldere wijze aan belanghebbenden zijn meegedeeld…

Verder lezen