JOR 2010/349, Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 23-08-2010, , 156

Inhoudsindicatie

Vermogensbeheer, Offensief beleggingsprofiel, Negatief beleggingsresultaat is gevolg van uitzonderlijke ontwikkelingen op beleggingsmarkt die vermogensbeheerder niet kunnen worden aangerekend, Afwijzing vordering

Samenvatting

De Commissie stelt vast dat partijen een beheerrelatie met elkaar zijn aangegaan. Bij de beoordeling van het gevoerde beheer zijn in beginsel de beleggingsdoelstellingen en het risicoprofiel bepalend. In het onderhavige geval was voor de beleggingsportefeuille een offensief profiel vastgesteld. Het is de Commissie niet gebleken, en Consument heeft zulks ook niet voldoende specifiek gesteld, dat Aangeslotene in strijd heeft gehandeld met de beheerovereenkomst dan…

Verder lezen