JOR 2010/44, Rechtbank Haarlem 09-12-2009, BK6163, HA ZA 06-1330 (met annotatie van A.J. Haasjes)

Inhoudsindicatie

Vermogensbeheer zonder vergunning, Safe Haven, Stichting treedt in casu op als cessionaris ter incasso, Rechtbank neemt oordeel Hoge Raad (bank heeft onrechtmatig jegens beleggers gehandeld) over, Deskundigenopdracht, Tussenvonnis, Vervolg op Hof Amsterdam 19 februari 2004, «JOR» 2004/110, m.nt. CMGvdK en Hoge Raad 23 december 2005, «JOR» 2006/20

Samenvatting

De grondslag van de vordering is gelegen in de stelling van de Stichting c.s. dat Fortis Bank onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld…

Verder lezen