JOR 2010/77, Rechtbank Maastricht (Voorzieningenrechter) 23-07-2009, BJ3715, 340547 CV EXPL 09-5641

Inhoudsindicatie

Entameren procedure door curator zonder machtiging rechter-commissaris niet ongeldig, Verrekening tijdens faillissement van door huurder vóór faillissement verhuurder gemaakte herstelkosten met ná faillissement ontstane huurschuld

Samenvatting

Niet gebleken is van een door de rechter-commissaris in het faillissement verleende machtiging ex art. 68 lid 2 Fw aan de curatoren voor het voeren van het onderhavige kort geding. Het ontbreken van een dergelijk machtiging van de rechter-commissaris heeft geen invloed op de geldigheid van de door de curatoren verrichte handeling, dus ook niet voor het…

Verder lezen
Terug naar overzicht