JOR 2011/201, Rechtbank Haarlem 09-12-2010, BO8119, F. 174550 (met annotatie van prof. mr. N.E.D. Faber)

Inhoudsindicatie

Geen redelijke termijnstelling door curator aan hypotheekhouder ex art. 58 lid 1 Fw, Termijnstelling kan in kader van art. 69 Fw worden getoetst, Verwijzing naar HR 25 juli 1911, W 9255; HR 3 juni 1994, NJ 1995, 430, m.nt. HJS en HR 10 mei 1985, NJ 1985, 793

Samenvatting

Op grond van art. 58 lid 1 Fw kan de curator een hypotheekhouder een redelijke termijn stellen om tot uitoefening van haar rechten over te gaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht