JOR 2011/220, Rechtbank Leeuwarden 01-06-2011, BQ7490, 112017/KG ZA 11-116

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid jegens aandeelhouder, Kort geding, Vordering tot opheffing van door aandeelhouder gelegd conservatoir beslag op sportvliegtuig van bestuurder, Interne (art. 2:9 BW) en externe (art. 6:162 BW) bestuurdersaansprakelijkheid, Aandeelhouder hanteert met art. 2:9 BW de verkeerde grondslag, Verwijzing naar HR 20 juni 2008, «JOR» 2008/260, m.nt. Borrius (Willemsen/NOM), Geen ambtshalve aanvulling door vordering aan art. 6:162 BW te toetsen, Beslag op sportvliegtuig wordt opgeheven

Verder lezen
Terug naar overzicht