JOR 2011/222, Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 01-04-2011, , 2011-68 (met annotatie van mr. F.M.A. ’t Hart)

Inhoudsindicatie

Overkreditering, Het door Aangeslotene gehanteerde toetsinkomen ter onderbouwing van de hypothecaire financiering was onverantwoord, evenals de hieruit voortvloeiende maandelijkse lasten, Omzetting naar een passende hypothecaire geldlening

Samenvatting

Op Aangeslotene rust, als professioneel dienstverlener op het terrein van hypothecaire geldleningen en aanverwante financiële diensten, jegens Consument, als particuliere persoon met wie zij een hypothecaire geldleningsovereenkomst is aangegaan, een bijzondere zorgplicht die ertoe strekt hem te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. Deze bijzondere zorgplicht volgt uit hetgeen waartoe…

Verder lezen