JOR 2011/281, Rechtbank Haarlem 15-12-2010, BP0125, HA ZA 10-231 (met annotatie van mr. J.M. Blanco Fernández)

Inhoudsindicatie

Waardebepaling aandelen, Overdrachtsverplichting, Aandeelhoudersovereenkomst, Toepassing van het contractuele waardebepalingsmechanisme kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, Reflexwerking van statutaire blokkeringsregeling en art. 2:195a BW, Objectiviteit van het contractuele waardebepalingsmechanisme onvoldoende gewaarborgd, Vaststelling voorlopige koopprijs door onafhankelijke deskundige vereist, Verband met OK 6 juni 2011, «JOR» 2011/282

Samenvatting

Naar de tekst en kennelijke strekking van art. 5 van de tussen A Beheer, B Beheer en JeeZet gesloten aandeelhoudersovereenkomst genomen (op relatief eenvoudige…

Verder lezen
Terug naar overzicht